Test Rapport

Door de hoge draaisnelheid van de afscheider wordt er vuil opgehaald dat direct naar boven in het waterreservoir gaat, waar zelfs de fijnste stofdeeltjes gevangen zitten in het water. Tests uitgevoerd door het Laboratorium ARGUK in februari 2002 waaruit bleek dat PRO-AQUA ideaal is voor het effectief verwijderen van grote hoeveelheden van huishoudelijke stof. De stof werdverwijderd met een percentage van 99,96%